Govor

Uvažene kolegice i kolege, evo, dopustićete da kažem par riječi sad na temu, obzirom da se nisam želio javljati, niko iz Kluba Hrvata, koji organizirano djeluje u ovom Domu, u onom prvom dijelu, međutim obzirom da je zatražena pauza i da je ovo već nakon dugo, dugo vremena pauza koja se zakazuje ili se zatražila, a da nije sjednica fomralno ni počela, odnosno počela je sa ovim našim pitanjima. Ja razumijem da mi imamo potrebu u ime kluba ili osobno ime izaći sa nekom inicijativom, s pitanjima, ali ja sam se prijavio primarno pod ovom poslovničkom povredom Poslovnika, jer ako trebamo postaviti pitanje, jasno je kome se postavlja i kako se definira pitanje, ali teško zloupotrebiti za potrebu dobivanja mikrofona da bi se politički djelovalo, a to se radi na svakoj sjednici ovog časnog Doma, bez izuzetka, do jedne mjere i to mogu razumjet, ali ako je ukvireno u Poslovnik. Ono što mene danas je na neki način, na poseban način iznenadilo, da je jedan od kolega pozvao se na klub, pa čak je to proširio i na drugi klub. Znači, na Klubu Hrvata na ovu temu se nije razgovaralo, da se razgovaralo imali bi stav u ime Kluba Hrvata, pojedinačno svak ima pravo izaći i kazat što misli ovdje i to vi radite, a ja ću vas zamoliti, jer mi je ovo, čini se, jedna priprema za neku novu aktivnost u djelovanju u sklopu Doma naroda, da bi bilo vrlo loše da nasjednemo na nabačene loptice, ja bi kazao, u političkom daljem sukobljavanju. Ustav BiH je vrlo jasan, malo korigirani Aneks IV Dejtona i on vrlo precizno definira sve ovlasti u BiH, a i vrlo jasno prepoznaje sve one koji djeluju izvan tog okvira, bez obzira da li djeluju pišući neke non-pejpere ovih dana ili na drugi način zazivajući drugačije uređenje BiH i bez obzira u ime čije rade, kako to rade, sve dok je to u dijelu one političke pristojnosti možemo biti tolerantni, međutim mi smo sada na Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i ja ću vas zamoliti da se, ako ništa drugo, držimo dnevnog reda. Ako je Klub Bošnjaka stava da treba nešto iznijeti ovdje kao pitanje, jer govorimo o pitanju, mogli smo staviti na dnevni red i točku aktualne političke situacije, pa onda svašta nabrajati, možemo i to jednom dogovoriti, ali na ovaj način kako smo to danas započeli izlažemo se jednom riziku da ovaj Dom prestane sa svojim radom, što bi bilo, po meni, vrlo rizično za sve nas, za BiH, za dalje nefunkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti u BiH. Jer činjenica, ja namjerno ne govorim nijedno ime ko je se javio za riječ i ko iznosi kojekakve ideje, da mi na ovaj način kako sada radimo dalje produvljujemo uopće tezu da li se uopće zna ko je ovdje pozicija, ko opozicija i kroz izvršnu i kroz zakonodavnu vlast, jer oko malo stvari mi imamo zajednički nastup, zajedničko mišljenje i oko toga bi se trebali debelo presabrati i mi kroz tri naša kluba ovdje. Možemo mi od točke do točke imati potpuno različita mišljenja, ali onda ćemo teško imat za pravo nešto prigovoriti i Vijeću ministara, jer kako će Vijeće ministara donositi svoje odluke, ako oni koji čine većinu, koji bi im trebali pomagati da odluke Vijeća ministara prolaze u dva doma Parlamenta, sa jednom zavidnom većinom, ako mi imamo ovaj pristup koji imamo.