Govor

... gospodina Novića, ispravka krivog navoda.