Govor

Kolega Špiriću, jedini koji je danas do ovog momenta prekršio Poslovnik ste Vi, prema Poslovniku Vi nemate pravo uopšte da replicirate na usmenim pitanjima u ovom dijelu sjednice, dakle, pod broj jedan da to znate. Pod broj dva, kolega Špiriću, ponavljam, ovo o čemu sam govorio i poruke koje sam uputio su stav cijelog kluba, plus kolege Miletića. I treća stvar, i Vama ću reći, pozovite Vašeg stranačkog predsjednika zaista da prestane paliti upaljač pored cisterni benzina.