Govor

Hvala Denise. Poslovnička intervencija, gospodin Špirić.