Govor

da sankcioniraju sve one koji udare na državu BiH. Imam toga još reći, ali evo poštujem Poslovnik i da dodam još jednu važnu rečenicu. Stavove koje sam izrekao sada, nisu samo moji lični stavovi, ove stavove sam prezentirao i na Klubu Bošnjaka i tretirajte ih kao jednoglasan stav cijelog Kluba sada Bošnjaka, a također i kolege Zlatka Miletića iz Kluba Hrvata.