Govor

Hvala predsjedavajući. Moje pitanje je bilo upućeno ministru komunikacija i transporta, gospodinu Vojinu Mitroviću i glasi: S obzirom da Srbija intenzivno gradi most na rijeci Savi kao dio budućeg autoputa Beograd – Sarajevo, dokle su stigle pripreme za realizaciju autoputa u BiH, koliko je novca skupljeno po osnovu akciza za izgradnju puteva u 2020. godini, odnosno postoji li plan finansiranja izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo, kakvi su konkretni efekti o ovom pitanju nedavno potpisanog sporazuma sa Turskom?