Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća. Na početku samo da kažem da se zaista u potpunosti slažem sa prethodnim diskusijama zastupnice Čolo i zastupnika Magazinovića, u punom kapacitetu onog sadržaja koji su oni iznijeli i mislim da je zaista neprihvatljivo da u ovom Prijedlogu zaključka na ovakav način budu predloženi članovi iz Predstavničkog i Doma naroda o temi koja se tiče Parlamentarne skupštine BiH u punom kapacitetu i zaista podržavam da predstavnici svih ili predsjednici klubova svih parlamentarnih stranaka u ovom Domu ili predstavnici klubova, bez obzira da li su pozicija ili opozicija, trebaju naći svoje mjesto u ovoj radnoj grupi. No, ono što ja posebno cijenim da bi moralo biti jeste da ako postoji državna isntitucija koja bi morala imati predstavnike u Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva, naglašavam izbornog zakonodavstva, onda nema relevantnije adrese i u institucionalnom i u stručnom i u tehničkom kapacitetu od CIK-a BiH. Pa mi smo danas imali na dnevnom redu Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Javnim nabavkama gdje je u formalnom smislu predlagatelj bio, odnosno bilo Vijeće ministara BiH, ali u prethodnom postupku svu podršku i stručnu i tehničku i svaku drugu je davala Agencija za javne nabavke BiH. Dakle, imajući, imajući u vidu da se radi o vrlo zahtjevnom poslu, kao što su izmjene izbornog zakonodavstva BiH onda nedvosmisleno stoji tvrdnja da članovi CIK-a BiH moraju naći svoje mjesto kao punopravni članovi u ovoj Interresornoj radnoj grupi, ne kao posmatrači, kao biće pozivani, pa biće kao prisutni po potrebi će biti konsultovani i slično, to je degradiranje institucije, to je degradiranje isntitucije koja je u punom kapacitetu ovlaštena da učestvuje u priči izmjena izbornog zakonodavstva. S tim u vezi, a vezano za ovu tačku dnevnog reda, predlažem da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvoji zaključak koj glasi i dostaviću ga nakon što ga iznesem, dostaviću da se podjeli svim zastupnicima, koji glasi: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Kolegij Predstavničkog doma da uputi poziv državnoj instituciji Centralnoj izbornoj komisiji BiH da dostavi prijedlog dva svoja člana za formiranje Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH kako punopravne članove. Obrazloženje: S obzirom da bi zadatak Interresorne radne grupe trebao biti da pripremi izmjenu izbornog zakonodavstva, te da ga posredstvom ovlaštenog predlagača uputi domovima u parlamentarnu proceduru učešće članova CIK-a BiH u ovoj radnoj grupi smatram korisnim, potrebnim, te neophodnim. Zahvaljujem predsjedavajuća.