Govor

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Dopredsjedavajući, članovi Vijeća ministara, dame i gospodo zastupnici. Ja bih želio sam da pitam, ovaj, evo prov vas, Kolegij, pa evo i nas zastupnike, rekli ste predstavnici akademske zajednice, da li imamo definisano ko su ti ljudi, šta je akademska zajednica? Svi mi znamo otprilike šta bi to značilo, ali mene zanima prvenstveno u moru ovih privatnih fakulteta, univerziteta, akreditovanih, neakreditovanih, šta bi bili i ko bi bili predstavnici akademske zajednice? Gledajte sad, evo da ovo prođe ovako kako smo sad ovo uradili ili kako je urađeno, ja predlažem da ubuduće definišemo ko bi bili predstavnici akademske zajednice. Da li je predstavnik akademske zajednice ko je preskočio redovno srednje školovanje, pa je preskočio redovno univerzitetsko školovanje, došao u pedeset i nekoj godini do doktorata, da li i taj može biti predstavnik akademske zajednice? A BiH je puna takvih naučnih radnika, puna takvih predstavnika akademske zajednice, uz svo uvažavanje onih ljudi koji čestito to sve urade i koji su istinski i pravi predstavnici akademske zajednice. Ovo je bilo samo jedno ozbiljno pitanje, da nam ne bude, da nam na ovakve, u ovakve važne komisije, u komisije koje odlučuju o ljudima koji će upravljati procesima u BiH da nam se ne desi da odlučuju opet nekih ljudi koji su na nezakonit način došli do nekih titula, evo samo jedno kao upozorenje. Zahvaljujem se na pažnji.