Govor

Zahvaljujem zastupniku. Nema više prijavljenih po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 16. Ad. 16. Imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podnositelj Izvješća o utvrđivanju rang- liste uspješnih kandidata: Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 01,02-50-16-157-6,5/21 od 17. 3. 2021.