Govor

Samo imate, sve što imate pravo možete raditi.