Govor

Ovo je bila ispravka krivog navoda, potrošili ste, jeste, rekli, pitala sam Vas da li imate konkretan članak, rekli ste da ne možete Vi sad čekati, ne znate. Vraćamo se na rasprave, oduzela sam Vam u skladu sa Poslovnikom riječ u ovom trenutku