Govor

Vidi, mene, vidite mene u suštini apsolutno ne iteresuje ni ko je bio, ni ko će sada biti, ne znam ni ove što su bili, a ne znam ni ove što će biti sada, ali nije tačno da su intervjuisani za Banja Luku, za Sarajevo, za Mostar, to potvrđuju kandidati, kandidati su ustali sa tužbama kod Upravnog suda BiH i na kraju krajeva vidjećete kako će se to završiti. Jedan je intervju bio za sva tri grada, s tim što ste vi davali različite ocjene. Nemojte da obmanjujete javnost ovdje, nemojte da nas dovodite u zabludu, imaju kandidati i ovo je priča kod kandidata. I zašto bi kandidati, ako nije tako, ustajali sa upravnom tužbom kod Suda BiH?