Govor

Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedenog materijala odredio Zajedničko povjerenstvo za europske integracije, Zajedničko povjerenstvo dostavilo je Mišljenje, Plan prioriteta primljen je k znanju i upućen u daljnju parlamentarnu proceduru. Otvaram raspravu o Planu prioriteta. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 15. Ad. 15. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu i po pet članova podružnica Ureda za razmatranje žalbi u Banja Luci i Mostaru, podnositelj Izvješća o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja po pet članova podružnica Ureda za razmatranje žalbi u Banja Luci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-16-279-4/21 od 12. 3. 2021.