Govor

Hvala zastupniku. Ne vidim više prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku šest, Ad. 6. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvješću o provedenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za učinkovito upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovitu sjednicu Zastupničkog doma dostavi informaciju o provođenju točke 4. Deklaracije ('Službeni glasnik BiH', broj 68/17) kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj odnosno Europskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, donošenje posebnog zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura prema međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događajima u svezi sa realizacijom točake Deklaracija iz nadležnosti Vijeća ministara BiH“, broj: 01,01/4-16-1-2553/20 od 26. 2. 2021.