Govor

Vi ste čuli nekoliko riječi koje su zaista uvredljive i koje su klasična povreda Poslovnika, ja nisam rekao nijednu ružnu riječ za Vas, gospodine Stevandiću, al' kad već hoćete da kažete o registraciji, stavite onda riječ registracija u ovaj zaključak.