Govor

Hvala zastupniku. Branislav Borenović, ispravak krivog navoda, izvolite zastupniče.