Govor

Da ponovim, znači, ovaj zaključak u suštini već imamo ugrađen u zakonsko rješenje, imamo. Nemam ništa protiv da ga ponovimo, ali ima jedna stvar koja je vrlo interesantna, u njemu se kaže „odmah stavi u upotrebu“. Vrlo je važno da prije nego što se stavi odmah u upotrebu samo da prođe onu zakunsku kontrolu kvaliteta isključivo iz razloga što ta vakcina ili bilo koja vakcina će doći nekim transportnim sredstvom u BiH i može izgubiti na kvalitetu. Koliko sam shvatio iz obrazloženja, da nije namjera da se to uradi, ali se onda postavlja upitnost šta dobijamo sa ovim zaključkom, osim ako želimo da, ne znam ni ja, to promovišemo na neki sebi svojstven način, nemam ništa protiv, nemam ništa protiv, ako hoćete hajmo ukinuti i kontrolu kvaliteta. Hajmo ukinuti i to, nemam ništa protiv, al' ko će snositi posljedice, ako vakcina koja nekad možda putuje pet dana ili sedam dana, dođe u ovu zemlju i izgubi na onom kvalitetu koji ima i napravimo neželjenu posljedicu po pitanju zdravlja ljudi... postavlja pitanja koja su potpuno logična, opravdana. Imamo član 38. koji je propisao da direktor Agencije može odmah, i to radi, u slučaju pandemije staviti u upotrebu neki lijek, u ovom slučaju vakcinu. Imamo određene laboratorijske nalaze koji se trebaju uraditi, ne vidim potrebu, al' ako smatrate nemam ništa protiv, samo mi razjasnite ovo da li će, da li će u tom slučaju vakcina proći kroz laboratorij, ovlašten laboratorij samo ispita supstanca da li odgovara onome što je, naravno, u dozvoli Evropske agencije za lijekove i naravno regulatora u okruženju, nemam ništa protiv, eto to je.