Govor

Uvaženi zastupniče, da li imate u skladu sa Poslovnikom prijedlog za izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda konkretno?