Govor

Zahvaljujem zastupniku. Ovim smo iscrpili zastupnička pitanja. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice želim napomenuti sljedeće, na dnevni red su dodane: Točka 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak (prvo čitanje). Točka 16. Imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podnositelj Izvješća o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata: Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, od 17. 3. 2021. godine. Točka 17. Izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete, podnositelj Izvješća o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata: Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure izbora sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete, materijal od 24. 3. 2021. Točka 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020. za 2019. godinu, između Europske unije, koju zastupa Eurposka komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za europske integracije, i Vlade Crne Gore, materijal od 22. 3. 2021. Točka 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, dana 19. svibnja 2014. u Sarajevu i 5. lipnja 2014. u Luxembourgu, s naknadnim izmjenama (Ugovora o financiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B, materijal od 22. 3. 2021. Točka 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekt poljoprivrednog razvoja i ruralnih poduzeća (READP), materijal od 22. 3. 2021. Sa ranijeg dnevnog reda na zahtjev Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava skinute su sljedeće točke: Točka 14. Prijedlog strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcijski plan za razdoblje 2020. – 2023., podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, materijal od 24. 2. 2021. i Točka 20. Razmatranje zastupničke inicijative zastupnika iz Kluba SDA, koja glasi: „Traži se od ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića da razriješi predstojnika Ureda ministra za ljudska prava i izbjeglice Mladena Božovića i izvijesti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH o poduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana usvajanja ove inicijative“, materijal od 16. 2. 2021. godine. Na zahtjev Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s ranijeg dnevnog reda skinute su: Točka 12. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, materijal od 1. 3. 2021. Točka 19. Razmatranje zastupničke inicijative zastupnika iz Kluba SDA, koja glasi: „Predlažemo da Ministarstvo obrane BiH za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH pripremi izvješće o uvjetima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvaćajući njihov službeni, osobni, obiteljski i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH“, materijal od 16. 2. 2021. i Točka 21. Razmatranje zastupničke inicijative Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića, dva puta ovdje stoji, „kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvješće o radu za razdoblje 2018. – 2020., materijal od 24. 2. 2021. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Za raspravu se javio zastupnik Dženan Đonlagić, izvolite zastupniče.