Govor

Za mene je taj odgovor, ako je tačan, Uprave za indirektno oporezivanje sramotan. Ovdje se radi o svega 1% prihoda od PDV-a u jednoj godini, obzirom na obim poslovanja ovih sektora koji godišnje rade, radi se o nekih 50 miliona konvertibilnih maraka maksimalno, koje bi ostale u sektoru turizma, ugostiteljestva i putničkom saobraćaju, a to kad prevedeta na svaku instituciju u ovoj zemlji to je negdje manje od 1% njihovih prihoda. Da se svako odrekne jednog automobila i nabavke napravio bi veliku stvar za ove ljude koji su stravično pogođeni pandemojom COVID-19, a posebno je netačna izjava da to niko nije uradio, Njemačka je prva uradila i smanjila je stopu PDV-a za sve grane privrede i to na period koji je čak i duži od ovoga o kojem mi gorovimo i neke druge zemlje i zaista nam dostavite konačno jednom pisani odgovor i dođite u ovaj Parlament, donesite zakon pa ga onda obarajte, radite šta hoćete sa svojom skupštinskom većinom.