Govor

Hvala predsjedavajuća. Ja pozdravljam sve prisutne, a moje pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara se odnosi na provjeru diploma u institucijama BiH. Naime, moje pitanje je, dakle, konkretno – Da li je donijeta odluka o provjeri diploma i ako nije zbog čega nije? Obzirom da već više od godinu dana se ovo pitanje povlači, ovo nije prvi put da ja postavljam pitanje vezano za ovu proceduru, poslanička inicijativa je upućena 24.01.2020. zatim je na Ustavnopravnoj komisiji inicijativa dobila pozitivno mišljenje 25.02.2020. na Predstavničkom domu 26.02. usvojena 2020. Vijeću ministara dostavljeno, dostavljen zaključak 02.03.2020. znači već više od godinu dana se nalazi u proceduri Vijeća ministara. Urgenciju sam slala 16.06. poslaničko pitanje postavila 16.09. i 27.11.2020. godine dobili smo, dobila sam odgovor da je Ministarstvo pravde dalo svoje mišljenje na nacrt odluke koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova i evo znači od 27.11. barem meni je nepoznato da li je odluka o provjeri diploma u institucijama BiH donijeta.