Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća. Pozdravljam Vas i sve prisutne u sali. Ja imam jedno kratko pitanje za koje predsjedavajućem ne treba priprema. Pitanje je sledeće – Da li Vas je stid biti na čelu Vijeća ministara koje je zajedno sa ostalim odgovornim natjeralo ljude da u jednom danu voze 500, 700, 1 000 kilometara, da bi povećali sebi i svojim bližnjim šansu za život vakcinišući se u susjedstvu, umjesto da to pravo dobiju u svojoj zemlji?