Govor

Evo, ja ću kometar svoj zaista da skratim, mogao bi mnogo duže da pričam, očito da Savjet ministara i predsjedavajući, koji ga predstavlja, ne poštuju ovaj Dom i nisu u onom roku dostavili informaciju koja se od njih traži. Od ova tri pitanja samo ću da dam odgovor na jedno i gdje svaki detalj znamo, kao što zna i jedan broj ovdje, a odnosi se na pileće meso. Pa potpuno je jasno da nemate rješenja za akreditaciju nadležnih laboratorija, svađate se oko toga godinu dana i na kraju će ovo da radi nadležno tijelo ili laboratorija u Venciji, a ne u BiH, ali što nam to ne odgovorite. Odgovorite, ali kad odgovorite eventualno pismeno sledeći put, onda ćete se suočiti sa lavinom nekih drugih pitanja. O ova druga dva ne bih govorio, jer zaista ističe vrijeme i ne bi da ga prekoračim. Hvala Vam, perdsjedavajuća.