Govor

Hvala predsjedavajuća. 03. februara Predstavnički dom je donio tri zaključka i koja su odnosila na obavezu prema Savjetu ministara i ovaj put moje pitanje se upućuje prema predsjedavajućem Savjeta ministara u kome želim da ga pitam – Zašto se ne postupa po zaključcima ovog Predstavničkog doma od 03. februara kada je ovaj Dom zatražio da se u roku od 15 dana, znači do 18. februara, pismeno odgovori ovom Domu na tri ključna, važna pitanja za ekonomiju BiH, jedno se odnosi na sankcije Energetske zajednice prema BiH s kraja prošle godine zbog neispunjavanja uslova, vi znate koji su to uslovi i pitanje je, ustvari tražio se odgovor na to šta je BiH preduzela da do sankcija ne dođe i drugo kakav je program ako su sankcije već dobijene da se to prevaziđe i da BiH ne bude praktično među jedinim zemljama koja je samo na nivou ili rangu Drugog energetskog paketa? Drugo, drugi zaključak se odnosio na ispunjenje obaveza prema EU kada se odnosi, koje se odnosi na pileće meso i ti rokovi su produžavani – Šta je sa tim učinjeno? I treće pitanje na, koje se odnosi na sankcije Ruske Federacije, odnosno njene nadležne Veterinarsko fitosanitarne službe na zabranu izvoza krušaka zrob propusta, graški i slanja u ovu zemlju neispravnog voća i povrća iz naše zemlje. Odgovor, bar ja ne znam da je stigao na odgovarajuće vrijeme i postavljam pitanje – Zašto se ne ispunjavaju obaveze prema ovom Domu? Ako je trebalo produženje roka da se on produži i .../govornik se upozorava na vrijeme/... to je po meni, evo suština mog pitanja. Hvala vam.