Govor

Gospođo predsjedavajuća, članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, predstavnici medija, kolege ministri, dozvolite mi na početku današnje sjednice da sve vas pozdravim i da pokušam da dam odgovor na ovo pitanje, pitnje koje veže se za zaključak koji je davno nastao i aktivnosti koje su preduzimane u tom nekom periodu prije dvije ili tri godine. Da bi bio, pošto ima ovdje četiri praktično pitanja koja je postavio poslanik, ja ću pokušati kratko da pročitam svaki detalj, s obzirom ponovo ... jer se radi o jako dugom vremenskom periodu. Na osnovu obavještenja Predstavničkog doma Savjet ministara na 108. sjednici razmatrao i usvojio Izvještaj Ministarstva komunikacija i transporta o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta. Na toj sjednici je zaduženo Ministarstvo civilnih poslova da od Državne komisije za granicu zatraži potpuni izvještaj o njenom radu u vezi razgraničenja na moru. Ministarstvo komunikacija i transporta 25.07.2017. godine uputilo je predmetni izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Na 113. sjednici, održanoj 05. septembra 2017. godine, Savjet ministara je razmotrio i usvojio dopunu Izvještaja o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta razmatranog na 108. sjednici. Ministarstvo komunikacija i transporta je 06.09.2017. godine dostavilo dopunu Izvještaja Predstavničkom domu. Ministarstvo spoljnih poslova do sada nije poslalo notu Republici Hrvatskoj, jer da bi se to učinilo, odnosno da bi se ista poslala o tome je potrebno da se izjasni Predsjedništvo BiH, prema informacijama oko toga nije postojala saglasnost Predsjedništva BiH. Pored Ministarstva komunikacija i transporta u predmetno pitanje uključeno je i Predsjedništvo BiH, Ministarstvo spoljnih poslova, kao i Državna komisija za granice. Minsitarstvo komunikacija i transporta BiH u skladu sa svojim nadležnostima i dalje prati proces izgradnje mosta na Pelješcu. Hvala lijepo.