Govor

Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti otvaram 18. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdali su: zamjenik predsjedateljice Nebojša Radmanović, te zastupnici Nada Mladina, Nermin Nikšić, Nenad Nešić i Mirsad Kukić. Sjednici u ovom trenutku nazočno je 33 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sledeći zastupnici: Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić ministrici civilnih poslova BiH; Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Saša Magazinović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Mirjana Marinković-Lepić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Aida Baručija predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Edita Đapo ministrici vanjskih poslova BiH i Branislav Borenović predsjedatelju Vijeća ministara BiH. Ove su najave u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran i izravni TV prijenos ovog dijela sjednice, naravno, u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću.