Govor

Hvala zastupniku. Zastupnik Saša Magazinović, rasprava.