Govor

Hvala predsjedatelju Vijeća ministara, gospodinu Tegeltiji. Za raspravu se javio zastupnik Predrag Kojović, izvolite zastupniče.