Govor

Da ne trošim diskusiju, javiću se samo da, ovaj, dopunim ovo sa onim što mislim da je važno da nam predsjedavajući Vijeća ministara kaže, a to je – zašto Vijeće ministara do sada nije u proceduru uputilo, po hitnom postupku, izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama kako bi se na odgovarajući način postavili u odnosu na nabavku vakcina, odnosno izbjegli bilo koju zakonsku prepreku? Odnosno zašto nismo dobili do sada izmjene i dopune Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, gdje bi se omogućilo ono što ste Vi obećali na press konferenciji, da se ide u direktnu nabavku kod proizvođača, budući da to zakon ne dozvoljava? I ukoliko znate da li je Agencija za lijekove i medicinska sredstva izmijenila Pravilnik o izdavanju dozvole za stavljanje lijeka u promet, budući da je i to jedna od prepreka, ako nije da li ste razgovarali s njima da li imaju namjeru to uraditi i zbog čega u ovom trenutku, a ne kada je bilo vrijeme razgovaramo o svemu ...