Govor

Pa evo s obzirom da se predsjedavajući Tegeltija priključio, ovdje se traži informacija Vijeća ministara, dakle, o pitanjima koja se tiču nabavke vakcina i mislim da je najbolje da predsjedavajući Tegeltija kaže šta je Vijeće ministara uradilo po tom pitanju, gdje smo, dokle smo, hoćemo li i kada u BiH dobiti vakcine kao rezultat rada Vijeća ministara, a onda će zastupnici, je li, moći adekvatno učestvovati u raspravi nakon što čujemo da li uopšte ima bilo kakva informacija o statusu nabavke vakcina, da li je išta pokrenuto. Evo, da čujemo čovjeka, pa da onda se uključimo u raspravu. Hvala.