Govor

Ja se izvinjavam, ja sam, nisam imao opciju, ovaj, osim ove, da kako bi rekao se ponovo javim za riječ, zato Vam se izvinjavam. Ali možete li mi samo reći koji član Poslovnika kaže da je Vijeće ministara ili njihovi predstavnici dužno prisustvovati samo kod onih tačaka koje oni predlažu?