Govor

Ovu točku smo uvrstili na današnjoj sjednici. Otvaram raspravu. Zastupnik Predrag Kojović, povreda Poslovnika.