Govor

Hvala zastupniku Helezu. Ne vidim više prijavljenih za raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zaključujem raspravu po točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 19. u ovom slučaju imamo malo izmijenjeni u odnosu na ono što smo, što je znači usvojeno, što je bilo predlagano, sad je točka 19. Ad. 19. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabave cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Predrag Kojović, Damir Arnaut, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez i Nada Mladina, broj: 01-50-18-309/21, veza: 01-50-1-15- 16/21 od 3. 2. 2021.