Govor

Hvala. Za raspravu se javio zastupnik Zukan Helez, izvolite zastupniče.