Govor

Hvala zastupniku Mehmedoviću. Za ispravak krivog navoda javila se zastupnica Sanja Vulić, imate riječ zatupnice.