Govor

Hvala zastupniku Galiću. Zastupnik Šemsudin Mehmedović, imate riječ.