Govor

Hvala zastupnice. Ne vidim više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 18. Ad. 18. Informacija o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnositelj: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021.