Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo naknadno u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Mehmedovića. E sad smo došli do točke 16. pa da vidimo jesu li nam službe uspjele, znači možemo još ići po dnevnom redu. Točka 16. Ad. 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020.