Govor

Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 13. Ad. 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obveza ovoga ministarstva iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije“, broj: 01-50-1-2172/20 od 12. 1. 2021.