Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam sve prisutne. Dakle, ja bi želio samo da se zapisnički konstatuje, odnosno zabilježi moj glas „za“ po tačci 37. prethodne sjednice, redovne. Dakle, dva puta se glasalo i prvi puta je zabilježen moj glas „za“, a drugi puta se glasalo o tzv. modificiranoj poslaničkoj inicijativi, bila je izmjena u jednoj riječi traži se, odnosno“ preporučuje se“ umjesto „traži se“ tako da vas molim da zapisnički konstatujete da sam i po toj modificiranoj poslaničkoj inicijativi dao glas „za“. Hvala.