Govor

Hvala lijepa, zastupniče Borenoviću. Idemo na izjašnjenje prema redoslijedu kako ste Vi to tražili. Predlažete usvajanje zaključka kojim Zastupnički dom traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnostima koje je Vijeće ministara poduzelo da do sankcija neće da dođe i planom aktivnosti za ispunjavanje obveza BiH kojim bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni. Molim vas da se izjasnimo o ovom Prijedlogu zaključka. Od ukupno 39 nazočnih – za 20, protiv 8, suzdržanih 11. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili predloženi Zaključak kao dopunu dnevnog reda. Prelazimo na sljedeći Zaključak, to je: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obveza BiH iz sporazuma sa EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i o poduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU. Molim vas da se izjasnimo. Od 39 nazočnih – 20 za, protiv 8, suzdržanih 11. Postoji opća, postoji entiteska većina. Konstatiram da smo usvojili i ovaj Prijedlog zaključka. I imamo još jedan Prijedlog zaključka koji kaže: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske, mjerama koje su poduzete nakon 21.12.2020. godine kada su institucije BiH od strane ruskih partnera upozorene na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera, kao i podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini. Molim vas da se izjasnimo. Od ukupno 39 nazočnih – za 19, protiv 9, suzdržanih 11. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili i ovaj Prijedlog zaključka zastupnika Borenovića, naravno tu su uz potpis i zastupnici: Nenad Nešić i Dragan Mektić. Prelazimo na sljedeći prijedlog, koji je podnio uvaženi zastupnik Nermin Nikšić za uvrštavanje nove točke u dnevni red, a glasi točka: Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Molim vas da se izjasnimo. Od ukupno 39 nazočnih – za 24, protiv 1, suzdržanih 14. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili da se i ova točka, odnosno inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uvrsti u današnji dnevni red sjednice. Ja bi sad na kraju, obzirom da smo se izjasnili, konstatirala da 16. sjednica Doma ima dnevni red koji ste dobili uz poziv sa usvojenim izmjenama, da ne pravimo pauzu, naše će službe to odraditi paralelno dok mi radimo po dnevnom redu i biće posloženo onako kako treba poslovnički u smislu kronologije točaka, odnosno akata koji su na dnevnom redu. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Nenada Stevandića za uvrštavanje u dnevni red 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nove točke koja glasi: „Donošenje zaključka kojim Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od ravnatelja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju cjepiva protiv virusa primijeni članak 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br, 58/08), broj: 01-50-1-15-15/20 od 11. 1. 2021.; 4. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, stavi izvan snage zaključak usvojen na izvanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020., a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odgode izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 5. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Bira u Bihaću, te da se iz članka 2. briše točka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 6. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana poduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, kao i da se iz članka 2. briše točka c), odnosno da se u zadanom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 7. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Nalaže se Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja informacije o stanju u području migracija Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 8. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 12. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 9. 2020.), broj: 01-50-1-15-12/17, veza: 01- 50-1-1749/20 od 10. 12. 2020.; 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nositelj i koordinator aktivnosti, usuglasi s enitetskim vladama revidirani dokument Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2020. – 2022. godine i prateći Akcijski plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i nužne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći gospodarstvu koje je potrebno poduzeti u idućem razdoblju s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2161/20 od 12. 1. 2021.; 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2024. godine i prateći Akcijski plan, a što je obveza iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvješća“, broj: 01-50-1-2165/20 od 12. 1. 2021.; 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008., kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda“, broj: 01-50-1-2168/20 od 12. 1. 2021.; 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obveze preuzete Analitičkim izvješćem Europske komisije iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji“, broj: 01-50-1-2169/20 od 12. 1. 2021.; 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obveza ovoga ministarstva iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije“, broj: 01-50-1-2172/20 od 12. 1. 2021.; 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za područje mladih na razini Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u području mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavilo u funkciju Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-2175/20 od 12. 1. 2021.; 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da u Parlamentarnoj skupštini BiH ponovno započne procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a vrlo važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“, broj: 01- 50-1-2306/20 od 12. 1. 2021.; 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020.; 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Planiranje i provedba obuka zaposlenih u institucijama BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10- 2465/20 od 23. 12. 2020.; 18. Informacija o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnositelj: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021.; 19. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabave cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Predrag Kojović, Damir Arnaut, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez i Nada Mladina, broj: 01-50-18-309/21, veza: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 20. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog sustava BiH iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, podnositelj rang-liste kandidata: Regulatorna agencija za komunikacije, broj: 01,02-34-1-99/21 od 7. 1. 2021.; 21. Izvješće o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-50-16-161- 5,1/21 od 21. 1. 2021.; 22. Izvješće o utvrđivanju prijedloga rang-lista kandidata za imenovanje članova: a) Neovisnog odbora i b) Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-197/21 od 22. 1. 2021.; 23. Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02,03/6- 39-1-178/21 od 21. 1. 2021.; 24. Prijedlog zaključka zastupnika: Branislava Borenovića, Nenada Nešića i Dragana Mektića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnosti koje je Vijeće ministara BiH poduzelo da do sankcija ne dođe i plan aktivnosti za ispunjavanje obveza BiH kojima bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 25. Prijedlog zaključka zastupnika: Dragana Mektića, Branislava Borenovića i Nenada Nešića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obveza BiH iz sporazuma s EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i poduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 26. Prijedlog zaključka zastupnika: Branislava Borenovića, Nenada Nešića i Dragana Mektića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitosanitranu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske, mjerama koje su poduzete nakon 21. prosinca 2020. kada su ruski partneri upozorili insitutcije BiH na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera, kao i podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 27. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-196/21 od 22. 1. 2021.; 28. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tijekom obnašanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tijekom svoga mandata kao člana Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020.; 29. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se zadužuju Vijeće ministara i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim će se uvesti jedinstveni europski broj za hitne situacije 112, koji je jedan od važnih elemenata učinkovitog sustava zaštite i spašavanja“, broj: 01- 50-1-1-2530/20 od 30. 12. 2020.; 30. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za pomoć žrtvama potresa u Republici Hrvatskoj, u minimalnom iznosu od 300.000 KM“, broj: 01-50-1-51/21 od 4. 1. 2021.; 31. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 KM“, broj: 01-50-1-95/21 od 7. 1. 2021.; 32. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH obvezuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da tijekom 2021. godine, a za potrebe u 2021. godini, iz planiranih sredstava za sport osigura 100.000 KM Rukometnom savezu BiH, a za namjene pripreme i međunarodnog predstavljanja, na način da 70.000 KM dodijeli budućim ženskim rukometnim selekcijama BiH i 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima na ime troškova utakmica na međunarodnoj razini u okviru natjecanja EHF-a“, broj: 01-50-1-115/21 od 11. 1. 2021.; 33. Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa djelatnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, predlagatelj: zastupnik Nermin Nikšić, broj: 01-50-1-312/21, veza: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-253/21 od 27. 1. 2021. Prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH