Govor

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Dakle, ja ću se pridružiti malo kolegama prije nego što predložim konkretnu tačku dnevnog reda i istaći kako bi neko neupućen ko bi vidio današnji dnevni red Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pomislio kako mi živimo u tako uređenoj zemlji u kojoj nema nikakvih problema, u kojoj je sve kad je u pitanju pandemija riješeno, kad je u pitanju migrantska kriza riješeno, da naši privrednici nemaju nikakvih problema u obavljanju svojih djelatnosti, da socijalna davanja, penzioneri su zbirnuti, jer jednostavno evo još malo pa će biti 2/3 mandata, mi imamo tri ili četiri zakona koja su više tehničke ispravke, koje nam je predložilo i usvojeno u Parlamentu od strane Vijeća ministara. Dakle, stanje je takvo kakvo jeste, ali na to mi možemo uticati samo ovako pričajući, ali teško da možemo bilo šta promijeniti. Zamolio bih Dom za prihvatanje inicijative, za prihvatanje dopune dnevnog reda na kojoj bi bila – Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranja statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Radi se o šest ljudi koji su već bili u nekakvim prijedlozima rješavanja, izuzetno važna i bitna služba koja jedina nema dodatak na platu i očito nema ni baš neke pretjerane sekiracije unutar Ministarstva sigurnosti, valjda zato što je malo tih ljudi, iako su, kažem, bili tema jedne zakonske dopune u prethodnim sazivima Parlamenta, a onda su dopunama zastupnika svi drugi dobili taj dodatak, a oni ostali bez dodatka. Dakle, da sad ne obrazlažem, ako prođe tačka dnevnog reda onda bih dopunio. Hvala.