Govor

Upozoravam, uvaženi zastupniče, jer i Vi ste na neki način predlagatelj iste točke koju je kolega prethodni kandidirao, pa Vas nisam ispravljala, jer sam mislila da ćete predložiti neku drugu ili novu točku. Niste imali potrebu, prekršili ste poslovničke odredbe koje govore o tome da obrazlažete dodatno dok ne dođe na dnevni red ova navedena točka. Zastupnik Arnaut, povreda Poslovnika, izvolite zastupniče.