Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća. Ja govorim o incijativi za uvrštavanje tačke dnevnog reda u vezi nabavke vakcina protiv koronavirusa. Meni je žao što je predsjedavajući Tegeltija izašao, a i kada je kolega Nešić postavljao pitanje, on nije dao potpun odgovor i smatram da je neophodno da ova tačka bude na dnevnom redu kako bi saznali hoćemo li imati novu aferu u vezi nabavke lijekova kao što smo imali u vezi nabavke respiratora. U krugovima pravnika je već tema ko će prvi dobiti krivičnu prijavu i ko će biti uhapšen, budući da ne postoji nikakva aktivnost koja će naše zakonodavstvo promijeniti na način da je ova nabavka, koja nam se obećava, moguća. Dakle, nama je rečeno, a i mi smo kao Parlament zadužili Vijeća ministara na inicijativu gospodina Zvizdića, da se ide u direktne pregovore sa proizvođačima. To podrazumijeva da je takva stvar moguća. Da bi bila moguća potrebno je ovdje izmijeniti Zakon o javnim nabavkama i zakon i također Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Niko nije krenuo u tu proceduru, što znači da će ti zakoni biti prekršeni, što znači da će neko dobiti krivičnu prijavu, što znači da će neko biti uhapšen, jer Zakon o javnim nabavkama poznaje i to nije sporno, pregovarački, direktan pregovarački proces, postupak koji se vodi u cilju zaštite ekskluzivnih prava ako postoji samo jedan registrovan veleprometni ..... Mi to ništa nemamo naravno, ali kad se vakcine uzimaju, kupuju, mora se konsultovati Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, a tamo jasno stoji da ne možeš kupiti kod proizvođača nego kod veledrogerije, koje nema ovdje, koja je, je li, ovlaštena. Što znači da se ide svjesno da se prekrši zakon ili se daje lažno obećanje i dobro je da otvorimo raspravu i da nam ljudi kažu, da ja ću potpisat i svjestan da ću dobit krivičnu prijavu i biti uhapšen ili smislili smo mi kako ćemo to uraditi da zaobiđemo zakon, ali nam to mora neko objasniti ili obmanjujemo građane da idemo u direktnu nabavku. Bio je ovdje prijedlog na Parlamentu i time ću završiti, da se koristi onaj član 38. koji kaže – u slučajevima vanrednog stanja direktor Agencije za lijekove i medicinska srestva može odobriti stavljanje lijeka u promet. Dakle, u redu je, ispunjeni su svi uslovi, samo ima mali problem tu, ova inicijativa ne može biti realizovana bez izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju dozvole za stavljanje lijeka u promet, jer taj Pravilnik ne predviđa ovu situaciju. Dakle, opet potencijalna krivična prijava i opet potencijalna afera. I dok se drugi u regiji vakcinišu, mi obećavamo da ćemo .../govornik se upozorava na vrijeme/... vakcine direktno, što je nemoguće našim zakonom, a da pri tome nema nijedne inicijative, evo pogledajte dnevni red, da izmjenimo zakone kako bi to bilo moguće. Dakle, obmana građana i potencijalne krivične prijave i hapšenje, moramo o ovom razgovarati.