Govor

Konstatiram da ste zloupotrijebili poslovničku odredbu, ona ne stoji na mjestu koja se odnosi pod ovom točkom dnevnog reda i najmanje je bilo tko od poslanika ili zastupnika pozvan da komentira da li je neko postavio jedno ili dva pitanja ili podpitanja. Na početku dnevnog reda o tim pitanjima jasno je u skladu sa Poslovnikom upozoreno da se postavlja jedno pitanje, prema tome ovaj put imate opomenu za zloupotrebu Poslovnika. Prelazimo dalje na, po dnevnom redu, zastupnik Saša Magazinović, rasprava. Izvolite.