Govor

Ne mogu Vam dozvoliti raspravu o točkama dnevnog reda, jer idemo od točke do točke kada se usvoji dnevni red. Ukoliko imate u skladu sa člankom prijedlog imate riječ, ukoliko nemate Vi nemate više riječ.