Govor

Ja sam razumio predsjedavajuća, ali ja ne mogu samo reći ta tačka dnevnog reda i sjesti i molim Vas da mi dozvolite moje vrijeme koje