Govor

Molim Vas, molim Vas, rasprava o dnevnom redu, članak 71. dopune i izmjene dnevnog reda – na početku sjednice Doma zastupnik, kao i svaki ovlašteni predlagatelj, ima pravo tražiti izostavljanje neobvezne točke i predlaganje nove s odgovarajućim materijalom u pisanom obliku, nije dopušteno izostavljati obvezne točke iz članka 70. stavak (2) ovog Poslovnika. Stavak (2) – zastupnik ne može izlagati dulje od 3 minute, ni elaborirati bit pitanja koje je predloženo kao točka dnevnog reda, ako Kolegij Doma na zahtjev zastupnika ne odluči drugačije. Pa Vas molim, ukoliko imate u skladu sa člankom da predložite, ukoliko nemata molim Vas prekidamo raspravu i ovo upozorenje na ove odredbe članka 71. odnosi se, naravno, na sve ostale. Mislim da nije potrebno da svaki put prije svake sjednice svakog od zastupnika nakon pola mandata upozoravamo na poslovničke odredbe. Hvala i nadam se da se razumjelo.