Govor

Uvaženi zastupniče, ja Vas upozoravam na odredbe članka 71. Da li Vi imate prijedlog za skidanje točke dnevnog reda ili predlaganje nove? Ja sam ipak sačekala da vidim imate.