Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća. Na osnovu člana 71. Poslovnika Predstavničkog doma predlažemo uvrštavanje nove tačke dnevnog reda za 16. sjednicu Predstavničkog doma pod nazivom – Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabavke vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana BiH. Obrazloženje: Vijeće ministara je još u septembru 2020. godine dalo saglasnost za nabavku vakcina protiv koronavirusa, ali do danas niti jedna osoba u BiH nije vakcinisana protiv ove bolesti. Istovremeno naši susjedi Republika Hrvatska i Republika Srbija su otpočeli vakcinacije svojih građana još prošlog mjeseca, a u zemljama poput SAD, Izraela i članica EU koje već ulaze u drugi krug, odnosno davanja drugih doza ovih vakcina i da ne govorimo. Takođe za razliku od zemalja regije, koje su kratko nakon odobravanja vakcina u zapadnim zemljama proveli identičan postupak odobravanja njihove upotrebe Agencija za lijekove BiH još uvijek nije zaprimila kordinirane poteze od strane Vijeća ministara s ciljem izdavanja sličnih odobrenja u našoj zemlji. Umjesto toga Vijeće ministara donosi neadekvatne odluke kao što je, recimo, ova da se izdvoji samo 2 miliona maraka za nabavku vakcina čija nabavka uopšte još nije ni ugovorena, što je samo da podsjetim identičan naslov koji je samo, recimo, Vlada Kantona Sarajevo izdvojila za nabavku vakcina. Izgovori koje smo čuli i u, ovaj, na tački dnevnog reda pitanja i inicijative, zaista pokazuju, kako bi rekao, jednu, gubitak kontakta sa stvarnošću ovog Vijeća ministara, jer je vakcinacija u zemljama, u svim zemljama već odavno počela, a predsjedavajući Tegeltija je prije mjesec dana tvrdio kako je BiH prati isti tempo i da će imati isti tretman kao sve te druge zemlje. I završiću, zaista smatram da je neophodno da ovo najviše zakonodavno tijelo danas uvrsti ovu tačku i da neko napokon građanima BiH kaže precizno ko pregovara o vakcinama, o kojim vakcinama se pregovara, koliko vakcina i kada ćemo dobiti. Ova obećanja da ćemo, da će u toku ovoga mjeseca, u toku narednog mjeseca, u prvom kvartalu zaista mislim da, kako bih rekao, vrijeđaju inteligenciju. Hvala.